BRIX WESTERGAARD A/S

Vi har byens bedste beliggenhed! I den hyggelige gamle smedje midt i byen med gode parkeringsforhold.
Vores sager udstilles i vores flotte LED oplyste udstilling.

Aftaler

Vi har tegnet ansvarsforsikring og garantistillelse hos Tryg forsikring, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup tlf. 70 11 20 20, www.tryg.dk Forsikringen dækker kun formidling af ejendomme beliggende i Danmark. Vi er medlem af Dansk ejendomsmæglerforening, www.de.dk

Ejendomsmæglerlovgivningen er underlagt Erhversstyrelsen, se http://www.erhversstyrelsen.dk

Samarbejdsaftaler:

BRF Kredit & Willis forsikring

Der modtages provision, vederlag, rabat for fremskaffelse af/henvisning til:

BRF kredit - Willis forsikring - Lokalavisen Nordsjælland - Berlingske Tidende - Dagbladet Børsen.

Kontakt os for yderligere oplysninger om provisionens, vederlaget eller rabattens størrelse.

Vil du som forbruger klage over en ejendomsmægler, kan dette ske til Klagenævnet for ejendomsformidling, Islands brygge 43, 2300 København S, tlf.: 70263666, www.ejendomsmaeglernaevnet.dk